3 KHÔNG

Những điều tôi và bạn sẽ không làm

 • Không lùa gà hoặc cổ vũ cho các hành vi lùa gà
 • Không đưa ra lời khuyên hoặc tư vấn đầu tư
 • Không tham gia vào các hoạt động phi pháp

3 MANG

Những điều tôi và bạn cùng cố gắng

 • Mang hiểu biết về copy trade chia sẻ cùng cộng đồng
 • Mang công cụ hỗ trợ phân tích tín hiệu copy trade tới cộng đồng
 • Mang khát vọng kết nối cộng đồng để cùng nhau phát triển

VIDEO

 • [597267] : Option 1 - Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

  Điểm Tổng Hợp Chung [2.56 / 4] 64%

  Điểm Hiệu Quả [2.53 / 4] 63.25%

  Điểm Rủi Ro [2.68 / 4] 67%

  Annual Forecast 22.19%

  Growth
  3671.38%
  Winrate
  97.26%
  Drawdown
  27.39%
  Profit Factor
  4.61
 • [550351] : Option 1 - Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

  Điểm Tổng Hợp Chung [2.78 / 4] 69.5%

  Điểm Hiệu Quả [3.03 / 4] 75.75%

  Điểm Rủi Ro [2.21 / 4] 55.25%

  Annual Forecast 737.55%

  Growth
  1589.87%
  Winrate
  50%
  Drawdown
  47.44%
  Profit Factor
  1.58
 • [597267] : Option 1 - Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

  Điểm Tổng Hợp Chung [2.62 / 4] 65.5%

  Điểm Hiệu Quả [2.62 / 4] 65.5%

  Điểm Rủi Ro [2.68 / 4] 67%

  Annual Forecast 30.33%

  Growth
  3636.08%
  Winrate
  97.45%
  Drawdown
  27.39%
  Profit Factor
  4.96
 • [473523] : Option 1 - Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

  Điểm Tổng Hợp Chung [2.76 / 4] 69%

  Điểm Hiệu Quả [2.71 / 4] 67.75%

  Điểm Rủi Ro [2.58 / 4] 64.5%

  Annual Forecast 84.19%

  Growth
  510.74%
  Winrate
  67.03%
  Drawdown
  31.53%
  Profit Factor
  1.82
 • [658293] : Option 1 - Cân bằng rủi ro và lợi nhuận

  Điểm Tổng Hợp Chung [3.5 / 4] 87.5%

  Điểm Hiệu Quả [3.56 / 4] 89%

  Điểm Rủi Ro [3.32 / 4] 83%

  Annual Forecast 218.18%

  Growth
  222.07%
  Winrate
  82.86%
  Drawdown
  3.07%
  Profit Factor
  2.86

Hỗ trợ phân tích hàng ngàn tín hiệu copy trade trên nền tảng MQL5

Hệ thống được thiết kế phù hợp với tất cả các tín hiệu trên MQL5 - nền tảng uy tín bậc nhất trong lĩnh vực copy trade ở thời điểm hiện tại. Thao tác thật đơn giản:
B1: Lựa chọn tín hiệu trên website MQL5.com
B2: Đăng nhập vào hệ thống CopyTrade.xyz
B3: Dán đường link tín hiệu copy trade cần phân tích vào và xem kết quả.
Những biểu đồ trực quan kết hợp với những diễn giải chi tiết sẽ giúp bạn hiểu ngọn ngành về từng thông số của tín hiệu Copy Trade đó. Qua đó giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về chúng và đưa ra được quyết định phù hợp nhất với bản thân.

Đăng Nhập

Our System

2

Videos

9

Thành Viên

290

Lượt Truy Cập

183

Lượt Phân Tích

HÃY CÙNG TRẢI NGHIỆM copytrade.xyz?

Tạo Tài Khoản
;